Če se odločite za zadnjo fazo projekta, vam pripravimo še fotovizualizacijo, ki je prav tako ena izmed naših storitev.