Celostno načrtovanje hiše

Ponujamo idejne zasnove celostne podobe vaše hiše in njene zunanje ureditve ter načrtovanje notranje opreme. Prisluhnemo stranki in po dogovoru pripravimo tudi 3D-prikaz tlorisov. Predlog idejne rešitve se naredi na podlagi strankinih želja in možnosti, ki jih parcela ali objekt ponujata, v eni ali več različicah.

Sestavni deli idejne zasnove so tudi tlorisi, prerezi, pogledi, fasade in 3D-vizualizacija objekta. Uredimo vam tudi projektno dokumentacijo, torej projekt za gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo. Predvsem pa vam omogočimo, da že pred začetkom postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja predvidite vso opremo in razsvetljavo ter tako že na začetku pridobite vpogled v detajle, na podlagi katerih ustrezno načrtujemo vse potrebne instalacije.